Copyright & disclaimer

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, berusten deze rechten bij ICE Utility Professionals. Zonder schriftelijke toestemming van ICE Utility Professionals is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, anders dan het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk gebruik.

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Om deze reden kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. ICE Utility Professionals is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit deze website verkregen informatie.

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, berusten deze rechten bij ICE Utility Professionals. Zonder schriftelijke toestemming van ICE Utility Professionals is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, anders dan het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk gebruik.

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Om deze reden kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. ICE Utility Professionals is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit deze website verkregen informatie.

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.