Wat is de Scaled Agile Framework (SAFe) methode?

SAFe staat voor het Scaled Agile Framework. Het is een methode dat gebaseerd is op Lean en Agile en wordt vaak ingezet om grootschalige producten te ontwikkelen. Door snel te kunnen schakelen is deze methode steeds meer populariteit aan het winnen.

Is SAFe toepasbaar in de energiebranche?

SAFe is zeker toepasbaar in de energiebranche. Het is een organisatieraamwerk voor grotere organisaties zoals in de energiebranche aanwezig zijn: daar waar grote groepen (moeten) samenwerken aan complexe producten en een veranderlijke omgeving.

Denk hierbij aan de energietransitie. De techniek verandert continu, vraag en aanbod zijn in beweging en de producten complex. De structuur (het framework) helpt hierbij in de dynamische omgeving. Het helpt de utility branche te innoveren, afstemming te hebben, lever betrouwbaar te zijn. SAFe kan je helpen FLOW in je organisatie te krijgen.

Hoe kunnen ICE professionals helpen met SAFe?

Onze SAFe experts binnen ICE zijn gediplomeerde utility professionals die ervaring hebben met de implementatie en of het continue verbeteren binnen het SAFe framework bij diverse utility organisaties.

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.