Inspiratie

Klantcase: Efficiëntie en expertise: sleutels tot een soepele exit

Anderhalf jaar geleden kwam het nieuws dat De Vrije Energie Producent (DVEP) had besloten om per 1 januari 2024 te stoppen met de levering van gas en elektriciteit in Nederland. Dat besluit kwam niet uit het niets. DVEP had te kampen met financiële problemen, verergerd door de volatiliteit in de energiemarkt als gevolg van de oorlog in Oekraïne . Bovendien kondigde de Amerikaanse moedermaatschappij UGI aan dat ze volledig uit de Europese markt wilden stappen.

Essentiële kernprocessen

De aangekondigde exit zorgde voor een voortijdig vertrek van veel personeel bij DVEP. Dit had een aanzienlijk verlies aan kennis van portfolio’s, processen en systemen tot gevolg. Veel van deze posities waren vacant gebleven of werden vervolgens ingevuld door externe krachten. Terwijl het bedrijf zich richtte op het afronden van de lopende contracten en zich voorbereidde op de fase na de laatste levering, bleven er nog tal van bedrijfsprocessen die moesten worden uitgevoerd. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, zocht DVEP daarom naar een externe partner die in staat was om de essentiële kernprocessen over te nemen en uit te voeren. Bij deze zoektocht werd voornamelijk gekeken vanuit het perspectief van DVEP als balansverantwoordelijke partij, waarbij leveranciersprocessen, met name facturatie, te specifiek waren om over te dragen. ICE Utility Professionals bleek de juiste partij voor deze uitdaging!

Ordelijke afwikkeling

Het afgelopen jaar stond een team van Data & Analytics consultants van ICE Utility Professionals voor de uitdagende opdracht om te zorgen voor een ordelijke afwikkeling van de activiteiten van DVEP en de organisatie voor te bereiden op een gestructureerde exit uit de markt. Met vastberadenheid en expertise gingen ze aan de slag. Ze wisten dat ze de bestaande processen grondig moesten herzien om efficiëntie te maximaliseren en kosten te minimaliseren. Samen brachten ze alle forecastprocessen en rapportages in kaart. Voor elk proces werd een plan opgesteld: overdragen waar mogelijk, stopzetten waar nodig, en alternatieven bouwen waar opportuun.

Kostenbesparing én efficiënte overgangsfase

Het team werd geconfronteerd met strakke deadlines en druk van alle kanten. Maar ze zetten alles op alles. Door hun inspanningen slaagden ze erin de forecasting- en rapportageprocessen te stroomlijnen, waardoor er minder tijd en middelen nodig waren. Dit resulteerde niet alleen in aanzienlijke kostenbesparingen, maar ook in een efficiënte overgangsfase.

De waardering van UGI International was een bemoedigende factor. Onze consultants Rob, Vincent en Iris werden geprezen voor hun toewijding en professionaliteit, zelfs in een uitdagende situatie. Een opmerking van een leidinggevende illustreerde dit perfect:

“Ik ben er trots op dat er door het team van ICE-UP zo goed én op een positieve wijze effort wordt gestoken in de afbouw ondanks de demotiverende situatie.”

Uiteindelijk werd de missie van het team succesvol afgerond. UGI International kon doorgaan met het stopzetten, versimpelen en overdragen van de operationele processen aan een select groepje mensen, wat de weg vrijmaakte voor een ordelijke terugtrekking uit de Europese energiemarkt. Met vastberadenheid, samenwerking en expertise hebben Rob, Vincent en Iris een cruciale rol gespeeld in een complexe transitie.

Wil je profiteren van de expertise en ervaring van onze consultants zoals Rob, Vincent en Iris? Neem contact op met ICE Utility Professionals om te ontdekken hoe wij jouw bedrijf kunnen ondersteunen tijdens complexe veranderingen en transitieprocessen.

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Wat is de rol van van Data Science voor energieleveranciers en BRP en welke voordelen…

Process & Performance

Midden in de energietransitie bevinden onze klanten zich in een tijd van ingrijpende veranderingen. Deze transitie omvat niet alleen technologische verschuivingen, maar gaat vaak ook gepaard met veranderingen in processen, systemen, organisaties en gedrag. Het team Process & Performance, bestaande uit consultants met diverse achtergronden en expertise, hanteert een Lean/Agile benadering om deze veranderingen te realiseren. Met ons team van programma- en projectmanagers, Agile coaches, Procesverbeteraars, Scrum Masters en verandermanagers brengen we de gewenste verandering tot stand. We hanteren een positief-kritische benadering, waarbij de doelstellingen van de organisatie vooropstaan en we tegelijkertijd oog hebben voor de mensen die door de verandering worden beïnvloed. Ons doel is om de organisatie, processen en teams aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van hoe we ze hebben aangetroffen. Dit streven vormt de kern van onze inzet en is een bewezen succesformule.

Kies voor ICE Utility Professionals en bereik blijvende verbeteringen die jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig maken.

Operational expert

Onze Operational Experts hebben het vermogen om zich snel nieuwe kennis eigen te maken. Of jij nu behoefte hebt aan beginnend talent of doorgewinterde experts met uitgebreide expertise op gebieden zoals Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing, zij staan voor je klaar. Hun hoofdtaak is het uitvoeren van taken zoals het verwerken van achterstanden en het waarborgen van nauwkeurige gegevensverwerking in verschillende aspecten van de energiebranche. Met de ondersteuning van onze Operational Experts kun jij jouw bedrijfsprocessen versterken en ervoor zorgen dat jouw gegevens altijd nauwkeurig worden verwerkt.

Kies voor ICE Utility Professionals en optimaliseer jouw operationele processen met onze deskundige Operational Experts.

Data & Analytics

In het tijdperk van de energietransitie is ook de digitale transitie in volle gang. Elektrificatie van verbruik en opwek, veranderingen in regelgeving en nieuwe technologieën leiden tot de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data in onze branche. Daarom is het nu meer dan ooit van belang om deze gegevens efficiënt, gestructureerd en correct te verwerken en volledig te benutten.


Ons team Data & Analytics consultants bestaat uit zowel young professionals als ervaren experts die kennis hebben van deze complexe informatiestromen en de laatste analysemethodes. Wij begrijpen de herkomst van data en zien mogelijkheden om deze voor bestaande én nieuwe toepassingen te gebruiken. Of het nu gaat om validatie, modellering of visualisatie: onze consultants kunnen jouw gegevens omzetten in waardevolle inzichten. Daarbij verliezen we jou als klant niet uit het oog en leggen we ingewikkelde materie begrijpelijk uit, of gaan juist graag dieper in op de details. Op die manier creëren we impact voor jou!

ICE-UP staat klaar om uitdagingen in de energiebranche aan te gaan door deze expertises te combineren. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn.

Business & IT

Als cruciale schakel tussen jouw bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur, bieden wij hooggekwalificeerde consultants met diepgaande expertise in de energiebranche en bedrijfsprocessen. We hebben ook de cruciale vaardigheid om de behoeften van jouw organisatie helder te vertalen naar ontwikkelaars. Wij faciliteren directe communicatie tussen betrokken afdelingen, waarbij stakeholdermanagement een integraal onderdeel vormt van onze werkwijze. Met een scherp inzicht in de dynamische energiebranche en naadloze samenwerking tussen business en IT, identificeren we optimalisatiemogelijkheden, implementeren we efficiënte systemen en stimuleren we innovatie.

Kies voor ICE Utility Professionals en vorm een partnerschap dat jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig zal maken.