Inspiratie

Agile werken in de utility sector

Hoe maken de utilities, gebouwd op stabiliteit en beheersbaarheid, de transitie naar flexibiliteit en wendbaarheid zonder aan veiligheid en betrouwbaarheid in te boeten? En dat ook nog eens in de hoogste versnelling van de energietransitie. Drie agile ICE Consultants vertellen over hoe zij omgaan met deze uitdaging.

Botsende werelden

“Het gaat over een agile manier van denken. De processen zijn altijd ondersteunend,” zegt Nathalie Tigchelaar. “Ik hou me bezig met de vormgeving van een strategisch verandertraject. We moeten vanuit strategisch, tactisch en operationeel niveau anders kijken naar het werk en de wereld. Dat vergt veel.”

“We spreken hier over botsende werelden in het hart van de energietransitie. Dat maakt het erg interessant,” zegt agile coach Bjorn Grob. “Bij lang voorwerk en een lange bouwfase zonder tussentijdse feedback worden je plannen in de nieuwe energiewereld ingehaald door de tijd.”

Geert Remmelink draagt als scrum master van drie teams bij aan de agile transitie: “De aandacht ligt op de basisprincipes van agile werken en hoe die toe te passen. Die kennismaking begint te leiden tot focus op dat wat de meeste waarde oplevert.”

De utility sector is niet zomaar een sector

“De energiemarkt gaat enorm snel, we zien van alles gebeuren,” geven Nathalie, Bjorn en Geert aan. “Aan de ene kant werken we agile, aan de andere kant kennen projecten een watervalstructuur. Deels zijn het traditionele energiebedrijven, deels klantgerichte hightech organisaties. Op sommige plekken wordt de urgentie om te veranderen hard gevoeld, op andere plekken nauwelijks. Bij sommige onderdelen staat de klant centraal, op andere plekken niet. In dat spanningsveld doen wij ons werk. Wat wij inbrengen is dat de kijk en aanpak van problemen anders wordt vormgegeven. We moeten comfortabel worden met onzekerheden en mensen aanmoedigen te leren van fouten.”

Betrokkenheid

Bjorn: “Ik werd nieuwsgierig naar het agile gedachtengoed vanuit mijn zoektocht naar meer zingeving en intrinsieke werkmotivatie. Bij agile werken gaat het vaak over houding en gedrag. Over in het hier en nu aanwezig zijn en daarnaar handelen.”

“Bij mijn vorige bedrijf ging alles in de hoogste versnelling. De kracht van stilstaan en reflectie was voor mij de trigger,” vult Geert aan. “Ik sta hier aan het begin van een nieuwe manier van werken. Mensen meenemen en op individueel niveau het verschil maken. Dat motiveert mij elke dag weer.”

“De vraagstukken worden steeds complexer en oplossingen zijn steeds sneller nodig,” zegt Nathalie. “De kracht zit ‘m er in om je comfortabel te voelen met die onzekerheden in plaats van schijnzekerheid door alles achter de komma dicht te regelen. De van oudsher technische, op veiligheid en stabiliteit gebouwde omgevingen waar wij in zitten, hebben het daar moeilijk mee. Dat iets best eens vaag kan zijn, zonder dat dat voelt als controle verliezen.”

Even sparren?

Herken je dit en wil je eens van gedachten wisselen met een van onze consultants? Voel je vrij om ze te benaderen. We staan altijd open voor een kennismaking en om kennis te delen.

De consultants:

LinkedIn: Nathalie Oughiri
LinkedIn: Bjorn Grob
LinkedIn: Geert Remmelink

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Process & Performance

Midden in de energietransitie bevinden onze klanten zich in een tijd van ingrijpende veranderingen. Deze transitie omvat niet alleen technologische verschuivingen, maar gaat vaak ook gepaard met veranderingen in processen, systemen, organisaties en gedrag. Het team Process & Performance, bestaande uit consultants met diverse achtergronden en expertise, hanteert een Lean/Agile benadering om deze veranderingen te realiseren. Met ons team van programma- en projectmanagers, Agile coaches, Procesverbeteraars, Scrum Masters en verandermanagers brengen we de gewenste verandering tot stand. We hanteren een positief-kritische benadering, waarbij de doelstellingen van de organisatie vooropstaan en we tegelijkertijd oog hebben voor de mensen die door de verandering worden beïnvloed. Ons doel is om de organisatie, processen en teams aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van hoe we ze hebben aangetroffen. Dit streven vormt de kern van onze inzet en is een bewezen succesformule.

Kies voor ICE Utility Professionals en bereik blijvende verbeteringen die jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig maken.

Operational expert

Onze Operational Experts hebben het vermogen om zich snel nieuwe kennis eigen te maken. Of jij nu behoefte hebt aan beginnend talent of doorgewinterde experts met uitgebreide expertise op gebieden zoals Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing, zij staan voor je klaar. Hun hoofdtaak is het uitvoeren van taken zoals het verwerken van achterstanden en het waarborgen van nauwkeurige gegevensverwerking in verschillende aspecten van de energiebranche. Met de ondersteuning van onze Operational Experts kun jij jouw bedrijfsprocessen versterken en ervoor zorgen dat jouw gegevens altijd nauwkeurig worden verwerkt.

Kies voor ICE Utility Professionals en optimaliseer jouw operationele processen met onze deskundige Operational Experts.

Data & Analytics

In het tijdperk van de energietransitie is ook de digitale transitie in volle gang. Elektrificatie van verbruik en opwek, veranderingen in regelgeving en nieuwe technologieën leiden tot de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data in onze branche. Daarom is het nu meer dan ooit van belang om deze gegevens efficiënt, gestructureerd en correct te verwerken en volledig te benutten.


Ons team Data & Analytics consultants bestaat uit zowel young professionals als ervaren experts die kennis hebben van deze complexe informatiestromen en de laatste analysemethodes. Wij begrijpen de herkomst van data en zien mogelijkheden om deze voor bestaande én nieuwe toepassingen te gebruiken. Of het nu gaat om validatie, modellering of visualisatie: onze consultants kunnen jouw gegevens omzetten in waardevolle inzichten. Daarbij verliezen we jou als klant niet uit het oog en leggen we ingewikkelde materie begrijpelijk uit, of gaan juist graag dieper in op de details. Op die manier creëren we impact voor jou!

ICE-UP staat klaar om uitdagingen in de energiebranche aan te gaan door deze expertises te combineren. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn.

Business & IT

Als cruciale schakel tussen jouw bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur, bieden wij hooggekwalificeerde consultants met diepgaande expertise in de energiebranche en bedrijfsprocessen. We hebben ook de cruciale vaardigheid om de behoeften van jouw organisatie helder te vertalen naar ontwikkelaars. Wij faciliteren directe communicatie tussen betrokken afdelingen, waarbij stakeholdermanagement een integraal onderdeel vormt van onze werkwijze. Met een scherp inzicht in de dynamische energiebranche en naadloze samenwerking tussen business en IT, identificeren we optimalisatiemogelijkheden, implementeren we efficiënte systemen en stimuleren we innovatie.

Kies voor ICE Utility Professionals en vorm een partnerschap dat jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig zal maken.