Inspiratie

Agile werken: waarom werkt het in de energiesector?

Agile werken helpt je om met snel veranderende prioriteiten om te gaan. Dit is misschien wel het meest bekende motief om agile te gaan werken of wendbaar te willen worden. Deze snelle veranderingen van prioriteiten zetten de meeste nutsbedrijven voor een enorme uitdaging, maar deze uitdagingen zijn voor de traditionele energiesector juist de brandstof om nu veranderen en kan agile werken hier helpen.

Wat zijn grote uitdagingen binnen de energiesector

De energiesector verandert sneller dan ooit. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op, klanten worden steeds veeleisender, startups en nieuwe ontwikkelingen maken de markt erg dynamisch. Veel organisaties vinden het lastig om hier mee om te gaan, mede doordat de huidige manier van werken en hoe organisaties georganiseerd zijn dit eerder vertragend werkt dan dat deze manier van werken helpt om de snelheid van veranderingen aan te kunnen.

Eén van de grootste uitdagingen voor veel energiebedrijven is dan ook om te leren sneller en effectiever te reageren op veranderingen, de klant centraal te stellen en sensitief te zijn voor wat er in de omgeving gebeurt. (Business) Agile werken helpt organisaties om dit diep in de manier van werken te verankeren, zodat de uitdagingen en dynamiek worden omarmd en ondersteund.

Hoe kan ICE Utility Professionals helpen bij Agile werken?

ICE UP kan je helpen met deze agile manier van werken. Onze professionals kunnen je adviseren, coachen om de juiste agile werkvormen te gebruiken en helpen om organisaties snel te kunnen laten reageren op plotselinge veranderingen en dynamiek. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op!

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Wat is de rol van van Data Science voor energieleveranciers en BRP en welke voordelen…
Hoe kunnen netbeheerders en meetbedrijven voordeel halen uit het gebruik van Data Science? …

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.