Inspiratie

Allocatie 2.0: ‘Complex en waardevol voor de energietransitie’

Voor de duurzame energietransitie in Nederland is een flexibel energiesysteem essentieel. Vraag en duurzaam aanbod moeten goed op elkaar zijn afgestemd, op basis van werkelijk gemeten energiestromen. Dat stimuleert gebruikers ook om hun verbruik aan te passen. In het meerjarige sectorbrede programma Allocatie 2.0, geregisseerd door de NEDU, wordt deze nieuwe manier van alloceren met alle marktpartijen vormgegeven. We borgen een betere werking van de energiemarkt waardoor processen transparanter, eerlijker en efficiënter zijn. Hoe kijken de ICE Consultants die zich hiervoor inzetten hiernaar?

Wat is het belang van Allocatie 2.0?

“Nederland is hard toe aan een nieuwe manier van alloceren”, betoogt Arjan Visser, Senior Consultant. “In plaats van allocatie met statische verbruiksprofielen, en dus veel aannames, is er behoefte aan een systeem dat energiehoeveelheden toewijst op grond van actuele data. Met Allocatie 2.0 wordt een energiesysteem ingericht dat flexibel is en daarmee duurzaam en toekomstbestendig kan zijn.

Met de ontwikkelingen in de energietransitie voorkomt dit ernstige verstoring van de marktwerking en op termijn risico’s ten aanzien van de leveringszekerheid. Een betere werking van de energiemarkt wordt geborgd waardoor processen transparanter, eerlijker en efficiënter zijn. Dat is maatschappelijk gezien de investering meer dan waard.”

Allocatie 2.0 in beeld? Bekijk onze video!

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

Luuk Westera, Business Analist: “Als eerste speelt er onduidelijkheid over regelgeving, met name wanneer de Energiewet 1.0 een feit is. Verder speelt de afhankelijkheid van politieke keuzes. Allocatie 2.0 is immers een meerjarig programma. Welke wijzigingen er nog kunnen gaan komen, is nog niet te overzien. Ook is het een erg kostbaar programma. Blijft men het de investering waard vinden?

Ten vierde heeft het impact op alle marktpartijen. Er zijn veel stakeholders, veel afhankelijkheden en daarmee veel verschillende meningen. Dat kan leiden tot wijzigende scenario’s. Tot slot is de programmasturing ingewikkeld en omvangrijk. Daarbij speelt ook dat NEDU het proces veelal bestuurt volgens een waterval-georiënteerd proces. Veel andere partijen kennen tegenwoordig echter een agile ontwikkelproces. Het komt dan bijvoorbeeld voor dat partijen al aan het werk willen, terwijl de documentatie op dat moment nog niet volledig en vastgesteld is.”

Download gratis onze powerpoint over Allocatie 2.0!

Hoe laten de ICE Consultants hun toegevoegde waarde zien?

“In de eerste tranche, Thema Release 2021, gaat het vooral om wijzigingen in het berichtenverkeer,” geeft Tester/Business Analist Brian Wijngaarde aan. “Wat ik zie is dat de omvang aan berichten nu nog ongeveer gelijk blijft, maar dat door de veranderingen in rollen en mandaten het geheel wel eenvoudiger en efficiënter gaat worden. Als ICE’ers hebben we een uniek netwerk om kennis te delen, elkaars vraagbaak te zijn en te sparren om snel tot goede oplossingen te komen. Iedereen levert kwaliteit op zijn eigen terrein en tegelijk hebben we gezamenlijk een brede scope.”

“Allocatie 2.0 is al met al een waardevol en complex programma, zowel inhoudelijk als organisatorisch,” vult Luuk aan. “Wij richten ons momenteel puur op de inhoudelijke kant van het programma. Binnen ICE is ook expertise op het gebied van verandermanagement aanwezig. Als nodig, kunnen we van deze expertise gebruik maken.”

Sparren over Allocatie 2.0? Ga in gesprek met ice!

De experts van ICE gaan graag met je in gesprek over allocatie 2.0 en de impact op jouw organisatie. Interesse? Neem contact met ons op.

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Wat is de rol van van Data Science voor energieleveranciers en BRP en welke voordelen…
Hoe kunnen netbeheerders en meetbedrijven voordeel halen uit het gebruik van Data Science? …

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.