Inspiratie

Data Science – de drijvende kracht in de energietransitie (I)

Hoe weten energiebedrijven hoeveel stroom we nodig hebben op een bepaald moment? Of hoe voorkomen ze dat het elektriciteitsnet overbelast raakt? Een cruciale rol wordt gespeeld door een fascinerend vakgebied genaamd Data Science, waarbij technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), in het bijzonder Machine Learning, een cruciale rol spelen. In de komende weken nemen we je graag mee in de wereld van Data Science, een specifiek vakgebied binnen het domein van Data & Analytics bij ICE-UP. In dit eerste deel willen we je graag uitleggen wat het precies inhoudt en hoe het wordt toegepast in de energiebranche.

Wat is Data Science?

Data Science is de kunst van het halen van inzichten uit data om verborgen patronen te onthullen, toekomstige trends te voorspellen en geïnformeerde beslissingen te nemen. Hierbij combineren we computerwetenschap, wiskunde en branchekennis om waardevolle inzichten te halen uit complexe gegevens. Op basis van deze inzichten kunnen vervolgens beslissingen worden genomen die ons energielandschap efficiënter en duurzamer maken.

Venndiagram waarin getoond wordt hoe we met Data Science computerwetenschap, wiskunde en branchekennis combineren om waardevolle inzichten te verkrijgen.
Venndiagram: Met Data Science combineren we computerwetenschap, wiskunde en branchekennis om waardevolle inzichten te verkrijgen.

 

Meer grip op het veranderende energiesysteem.

Neem bijvoorbeeld de opkomst van zonne- en windparken, samen met de groei van zonnepanelen op onze daken en elektrische voertuigen op onze wegen. Deze ontwikkelingen maken onze energievoorziening steeds minder voorspelbaar. Vanuit strategisch oogpunt is het juist belangrijk om meer voorspelbaarheid te creëren en de toenemende complexiteit beheersbaar te maken. Dankzij Data Science kunnen we beter anticiperen op pieken en dalen in de energievraag door middel van geavanceerde analyses en voorspellende modellen. Dit helpt niet alleen om de energieprijzen stabiel te houden, maar ook om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt, wat kan leiden tot uitval en storingen.

Slimmere beslissingen dankzij AI.

Data Science en kunstmatige intelligentie (AI) stellen ons in staat om veel verder te gaan dan alleen het voorspellen van energieverbruik. Met behulp van AI kunnen we nog slimmere beslissingen nemen over hoe we energie produceren, distribueren en consumeren. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van AI in het congestiemanagementsysteem, dat op basis van weerdata en historische gegevens een aantal dagen vooruit kan voorspellen waar netcongestie waarschijnlijk zal optreden. Dit stelt ons niet alleen in staat om efficiënter gebruik te maken van onze energiebronnen, maar helpt ook bij het beheren van congestie in het elektriciteitsnetwerk.
Kortom, Data Science speelt een cruciale rol in het vormgeven van de toekomst van onze energievoorziening. Door slim gebruik te maken van data en technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), in het bijzonder Machine Learning, kunnen we een duurzamere en veerkrachtigere energie-infrastructuur creëren voor de generaties die komen. In het volgende deel van dit drieluik zullen we dieper ingaan op specifieke toepassingen van Data Science in de energiebranche en hoe deze onze energietoekomst vormgeven.

Navigeer datagedreven naar succes.

Navigeer datagedreven naar succes. Onze Data & Analytics Professionals bij ICE Utility Professionals bieden jou het juiste inzicht. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn. Meer weten hoe? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Onze bedrijfscultuur wordt sterk beïnvloed door het concept van familie en de daarmee geassocieerde waarden…
Wat is de rol van van Data Science voor energieleveranciers en BRP en welke voordelen…
Hoe kunnen netbeheerders en meetbedrijven voordeel halen uit het gebruik van Data Science? …

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.