Inspiratie

Data Science – de drijvende kracht in de energietransitie (I)

Hoe weten energiebedrijven hoeveel stroom we nodig hebben op een bepaald moment? Of hoe voorkomen ze dat het elektriciteitsnet overbelast raakt? Een cruciale rol wordt gespeeld door een fascinerend vakgebied genaamd Data Science, waarbij technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), in het bijzonder Machine Learning, een cruciale rol spelen. In de komende weken nemen we je graag mee in de wereld van Data Science, een specifiek vakgebied binnen het domein van Data & Analytics bij ICE-UP. In dit eerste deel willen we je graag uitleggen wat het precies inhoudt en hoe het wordt toegepast in de energiebranche.

Wat is Data Science?

Data Science is de kunst van het halen van inzichten uit data om verborgen patronen te onthullen, toekomstige trends te voorspellen en geïnformeerde beslissingen te nemen. Hierbij combineren we computerwetenschap, wiskunde en branchekennis om waardevolle inzichten te halen uit complexe gegevens. Op basis van deze inzichten kunnen vervolgens beslissingen worden genomen die ons energielandschap efficiënter en duurzamer maken.

Venndiagram waarin getoond wordt hoe we met Data Science computerwetenschap, wiskunde en branchekennis combineren om waardevolle inzichten te verkrijgen.
Venndiagram: Met Data Science combineren we computerwetenschap, wiskunde en branchekennis om waardevolle inzichten te verkrijgen.

 

Meer grip op het veranderende energiesysteem.

Neem bijvoorbeeld de opkomst van zonne- en windparken, samen met de groei van zonnepanelen op onze daken en elektrische voertuigen op onze wegen. Deze ontwikkelingen maken onze energievoorziening steeds minder voorspelbaar. Vanuit strategisch oogpunt is het juist belangrijk om meer voorspelbaarheid te creëren en de toenemende complexiteit beheersbaar te maken. Dankzij Data Science kunnen we beter anticiperen op pieken en dalen in de energievraag door middel van geavanceerde analyses en voorspellende modellen. Dit helpt niet alleen om de energieprijzen stabiel te houden, maar ook om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt, wat kan leiden tot uitval en storingen.

Slimmere beslissingen dankzij AI.

Data Science en kunstmatige intelligentie (AI) stellen ons in staat om veel verder te gaan dan alleen het voorspellen van energieverbruik. Met behulp van AI kunnen we nog slimmere beslissingen nemen over hoe we energie produceren, distribueren en consumeren. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van AI in het congestiemanagementsysteem, dat op basis van weerdata en historische gegevens een aantal dagen vooruit kan voorspellen waar netcongestie waarschijnlijk zal optreden. Dit stelt ons niet alleen in staat om efficiënter gebruik te maken van onze energiebronnen, maar helpt ook bij het beheren van congestie in het elektriciteitsnetwerk.
Kortom, Data Science speelt een cruciale rol in het vormgeven van de toekomst van onze energievoorziening. Door slim gebruik te maken van data en technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), in het bijzonder Machine Learning, kunnen we een duurzamere en veerkrachtigere energie-infrastructuur creëren voor de generaties die komen. In het volgende deel van dit drieluik zullen we dieper ingaan op specifieke toepassingen van Data Science in de energiebranche en hoe deze onze energietoekomst vormgeven.

Navigeer datagedreven naar succes.

Navigeer datagedreven naar succes. Onze Data & Analytics Professionals bij ICE Utility Professionals bieden jou het juiste inzicht. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn. Meer weten hoe? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

In zijn benadering van procesverbetering legt Stefan de nadruk op de 3 S-en: structureren, standaardiseren…

Process & Performance

Midden in de energietransitie bevinden onze klanten zich in een tijd van ingrijpende veranderingen. Deze transitie omvat niet alleen technologische verschuivingen, maar gaat vaak ook gepaard met veranderingen in processen, systemen, organisaties en gedrag. Het team Process & Performance, bestaande uit consultants met diverse achtergronden en expertise, hanteert een Lean/Agile benadering om deze veranderingen te realiseren. Met ons team van programma- en projectmanagers, Agile coaches, Procesverbeteraars, Scrum Masters en verandermanagers brengen we de gewenste verandering tot stand. We hanteren een positief-kritische benadering, waarbij de doelstellingen van de organisatie vooropstaan en we tegelijkertijd oog hebben voor de mensen die door de verandering worden beïnvloed. Ons doel is om de organisatie, processen en teams aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van hoe we ze hebben aangetroffen. Dit streven vormt de kern van onze inzet en is een bewezen succesformule.

Kies voor ICE Utility Professionals en bereik blijvende verbeteringen die jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig maken.

Operational expert

Onze Operational Experts hebben het vermogen om zich snel nieuwe kennis eigen te maken. Of jij nu behoefte hebt aan beginnend talent of doorgewinterde experts met uitgebreide expertise op gebieden zoals Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing, zij staan voor je klaar. Hun hoofdtaak is het uitvoeren van taken zoals het verwerken van achterstanden en het waarborgen van nauwkeurige gegevensverwerking in verschillende aspecten van de energiebranche. Met de ondersteuning van onze Operational Experts kun jij jouw bedrijfsprocessen versterken en ervoor zorgen dat jouw gegevens altijd nauwkeurig worden verwerkt.

Kies voor ICE Utility Professionals en optimaliseer jouw operationele processen met onze deskundige Operational Experts.

Data & Analytics

In het tijdperk van de energietransitie is ook de digitale transitie in volle gang. Elektrificatie van verbruik en opwek, veranderingen in regelgeving en nieuwe technologieën leiden tot de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data in onze branche. Daarom is het nu meer dan ooit van belang om deze gegevens efficiënt, gestructureerd en correct te verwerken en volledig te benutten.


Ons team Data & Analytics consultants bestaat uit zowel young professionals als ervaren experts die kennis hebben van deze complexe informatiestromen en de laatste analysemethodes. Wij begrijpen de herkomst van data en zien mogelijkheden om deze voor bestaande én nieuwe toepassingen te gebruiken. Of het nu gaat om validatie, modellering of visualisatie: onze consultants kunnen jouw gegevens omzetten in waardevolle inzichten. Daarbij verliezen we jou als klant niet uit het oog en leggen we ingewikkelde materie begrijpelijk uit, of gaan juist graag dieper in op de details. Op die manier creëren we impact voor jou!

ICE-UP staat klaar om uitdagingen in de energiebranche aan te gaan door deze expertises te combineren. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn.

Business & IT

Als cruciale schakel tussen jouw bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur, bieden wij hooggekwalificeerde consultants met diepgaande expertise in de energiebranche en bedrijfsprocessen. We hebben ook de cruciale vaardigheid om de behoeften van jouw organisatie helder te vertalen naar ontwikkelaars. Wij faciliteren directe communicatie tussen betrokken afdelingen, waarbij stakeholdermanagement een integraal onderdeel vormt van onze werkwijze. Met een scherp inzicht in de dynamische energiebranche en naadloze samenwerking tussen business en IT, identificeren we optimalisatiemogelijkheden, implementeren we efficiënte systemen en stimuleren we innovatie.

Kies voor ICE Utility Professionals en vorm een partnerschap dat jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig zal maken.