Inspiratie

Data Science – Voordelen voor netbeheerders en meetbedrijven (II)

In dit tweede deel van ons drieluik gaan we dieper in op een aantal voordelen van Data Science voor netbeheerders en meetbedrijven¬¬. Data Science vormt de drijvende kracht achter innovaties die deze partijen helpen om hun operationele processen te optimaliseren en de betrouwbaarheid van het energienetwerk te versterken.

De dynamiek van energieverbruik en -opwek staat voor nieuwe uitdagingen door de toenemende complexiteit van het energielandschap. Met de groeiende aanwezigheid van zonne- en windparken in Nederland, de verspreiding van zonnepanelen op huizen en de opkomst van elektrische auto’s en warmtepompen, verandert de traditionele voorspelbaarheid van energievraag en -aanbod aanzienlijk. Deze ontwikkelingen maken het steeds moeilijker om nauwkeurige voorspellingen te doen en vergroten de kwetsbaarheid van het energienetwerk voor overbelasting en netcongestie. Het verbeteren van energievoorspellingen wordt daarom steeds urgenter om de balans tussen vraag en aanbod te handhaven en de stabiliteit van het energienetwerk te waarborgen.

Voordelen voor netbeheerders

Predictive maintenance

Data Science stelt netbeheerders in staat om met behulp van geavanceerde analyses en voorspellende modellen potentiële storingen in het energienetwerk te identificeren. Hierdoor kunnen onderhoudswerkzaamheden proactief worden gepland, wat de operationele betrouwbaarheid verhoogt en de kosten van ongeplande uitval minimaliseert.

Optimalisatie van netwerkcapaciteit

Door middel van Data Science kunnen netbeheerders patronen en trends in het energieverbruik nog beter analyseren. Dit stelt hen in staat om de netwerkcapaciteit beter af te stemmen op de vraag, wat leidt tot een efficiënter gebruik van middelen en een verhoogde operationele efficiëntie. Daarmee kan een overbelasting van het netwerk voorkomen worden. Data Science speelt daarmee een cruciale rol in congestiemanagement.

Voordelen voor meetbedrijven

Optimale inzet mensen en middelen

Gezien de schaarste aan vakmensen is het essentieel om de energietransitie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Meetbedrijven kunnen Data Science gebruiken om op basis van historische gegevens beter in te kunnen schatten welke werkzaamheden, mensen en middelen er nodig zijn in de toekomst.  De planning kan dan vervolgens worden geoptimaliseerd met geavanceerde algoritmes. De productiviteit kan zo worden verhoogd.

Detectie van afwijkingen

Met speciale technieken kunnen meetbedrijven snel afwijkende patronen ontdekken in de gegevens over hoeveel energie klanten gebruiken. Zo kunnen ze tijdig achterhalen als er iets niet klopt, zoals een kapotte meter of een klant die teveel of te weinig energie gebruikt.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van voordelen die met Data Science kunnen worden behaald. Het biedt een schat aan mogelijkheden voor netbeheerders en meetbedrijven om hun processen te optimaliseren, kosten te verlagen en betere diensten aan te bieden aan hun klanten. Door slim gebruik te maken van data en technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), in het bijzonder Machine Learning, kunnen we een duurzamere en veerkrachtigere energie-infrastructuur creëren voor de generaties die komen. Ook jouw organisatie kunnen wij hierbij helpen en deze kennis en methodieken verankeren, zodat je ook in de toekomst je voordeel kunt halen met Data Science.

Navigeer datagedreven naar succes.

Navigeer datagedreven naar succes. Onze Data & Analytics Professionals bij ICE Utility Professionals bieden jou het juiste inzicht. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn. Meer weten hoe? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

data science in het energienetwerk

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Onze bedrijfscultuur wordt sterk beïnvloed door het concept van familie en de daarmee geassocieerde waarden…
Wat is de rol van van Data Science voor energieleveranciers en BRP en welke voordelen…
Data Science speelt een cruciale rol in de energietransitie. We leggen graag uit wat data…

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.