Inspiratie

Energie mismatch vraagt om demand shifting in 2040 (II)

Het is een gegeven dat we binnen 15 tot 20 jaar te maken gaan hebben met een enorm overschot aan goedkope duurzame elektriciteit, maar ook met een aanzienlijk jaarlijks tekort dat niet afgedekt kan worden met opslagmethoden. Deze E-mismatch gaat grote impact hebben op de prijzen: tijdens momenten van overschot worden ze zeer laag, tijdens momenten van tekort bijzonder hoog. Wat betekent deze nieuwe werkelijkheid straks concreet in de dagelijkse praktijk?

We hebben een analyse gemaakt van de energiebalans in Nederland volgens het nieuwe energiesysteem. Hierop hebben we het gemiddelde weerpatroon van de afgelopen 10 jaar losgelaten. Hieronder uit deze tijdreeks de energiebalans van 2 willekeurige maanden, een zomer- en een wintermaand. In deze energiebalansen betekent positief: overschot aan zon- en windenergie. Bij negatieve waarden dient ‘fossiel vermogen’ te worden bijgeschakeld.

Wat blijkt?

  • In de zomer zullen er duidelijk meer fluctuaties zijn dan in de winter. In de zomer doen de zonnepanelen overdag hun werk; de dalen zitten logischerwijs in de nacht.
  • De winter zal een tragere afwisseling van pieken en dalen laten zien. Deze wordt tenslotte gedreven door windenergie. De intervallen tussen overschot en tekort zijn hier langer, tussen de 1 en 5 dagen.
  • Per saldo zal er zowel ’s zomers als ’s winter meer overschot dan tekort zijn. Wel is het zo dat de periode dat het energiesysteem met opslag in balans kan worden gehouden te klein zal zijn. De mogelijkheden van accu’s en andere opslagsystemen zullen eenvoudigweg (nog) te beperkt zijn.

Implicaties

Nr #1.

Variabele opwek doet heel veel met de prijs. Zowel voor particulieren als voor bedrijven en industrieën zal het uitmaken wanneer energie wordt afgenomen. De prijspieken omhoog en omlaag als gevolg van opwekking met zon en wind die tegenwoordig bij uitzondering optreden (zie onderstaand voorbeeld, zondag 6 juni 2022), zullen de nieuwe standaard worden. De uitschieters zullen bovendien veel heviger worden.

Nr #2.

Dit is zowel een bedreiging als een kans. Naarmate deze situaties vaker gaan voorkomen, wordt de prikkel groter om jouw verbruik of bedrijfsproces hierop aan te passen. Voor energiecontractering betekent dit dat de tijd van contracten met vaste prijzen voorbij is. Het werken met uur- en kwartierbeprijzing geldt nu nog voor een deel van de bedrijven. Dit model zal de nieuwe realiteit worden voor vrijwel alle afnemers.

Nr #3.

Voor met name bulkgoederen producerende industrieën – glas, papier, karton, hout, bouwmaterialen, voedingsmiddelen, verpakkingen, bakstenen, e.d. – zullen de periodes van tekort te lang duren en de kosten te hoog zijn. Voor deze bedrijven komen de mogelijkheden van ‘demand shifting’ (het verschuiven van jouw energievraag) om de hoek kijken. Er valt waarde te behalen door de productietijden zo aan te passen dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de (goedkope) overschotperiodes. Onze vraag is dan: welke processen lenen zich hiervoor? Moet je je bedrijfsuren verschuiven of zelfs je bedrijf eens in de zoveel tijd stilleggen? Stuur je je medewerkers dan naar huis? Besteed je die tijd dan aan andere werkzaamheden, opleiding en dergelijke?

We zijn benieuwd naar de eerste reacties

Laat van je horen met je gedachten, vragen en inzichten. We zijn benieuwd naar de reacties. En let op onze volgende post over dit onderwerp.

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

In de dynamische wereld van de energiebranche is het cruciaal voor organisaties om wendbaar te…
Nederland zet zich in voor duurzame energie, maar deze inspanningen hebben geleid tot prijsschommelingen. In…
Met groot enthousiasme delen we het nieuws dat ICE per 16 augustus jl. officieel ond…

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.