Inspiratie

Energie mismatch vraagt om demand shifting in 2040 (II)

Het is een gegeven dat we binnen 15 tot 20 jaar te maken gaan hebben met een enorm overschot aan goedkope duurzame elektriciteit, maar ook met een aanzienlijk jaarlijks tekort dat niet afgedekt kan worden met opslagmethoden. Deze E-mismatch gaat grote impact hebben op de prijzen: tijdens momenten van overschot worden ze zeer laag, tijdens momenten van tekort bijzonder hoog. Wat betekent deze nieuwe werkelijkheid straks concreet in de dagelijkse praktijk?

We hebben een analyse gemaakt van de energiebalans in Nederland volgens het nieuwe energiesysteem. Hierop hebben we het gemiddelde weerpatroon van de afgelopen 10 jaar losgelaten. Hieronder uit deze tijdreeks de energiebalans van 2 willekeurige maanden, een zomer- en een wintermaand. In deze energiebalansen betekent positief: overschot aan zon- en windenergie. Bij negatieve waarden dient ‘fossiel vermogen’ te worden bijgeschakeld.

Wat blijkt?

  • In de zomer zullen er duidelijk meer fluctuaties zijn dan in de winter. In de zomer doen de zonnepanelen overdag hun werk; de dalen zitten logischerwijs in de nacht.
  • De winter zal een tragere afwisseling van pieken en dalen laten zien. Deze wordt tenslotte gedreven door windenergie. De intervallen tussen overschot en tekort zijn hier langer, tussen de 1 en 5 dagen.
  • Per saldo zal er zowel ’s zomers als ’s winter meer overschot dan tekort zijn. Wel is het zo dat de periode dat het energiesysteem met opslag in balans kan worden gehouden te klein zal zijn. De mogelijkheden van accu’s en andere opslagsystemen zullen eenvoudigweg (nog) te beperkt zijn.

Implicaties

Nr #1.

Variabele opwek doet heel veel met de prijs. Zowel voor particulieren als voor bedrijven en industrieën zal het uitmaken wanneer energie wordt afgenomen. De prijspieken omhoog en omlaag als gevolg van opwekking met zon en wind die tegenwoordig bij uitzondering optreden (zie onderstaand voorbeeld, zondag 6 juni 2022), zullen de nieuwe standaard worden. De uitschieters zullen bovendien veel heviger worden.

Nr #2.

Dit is zowel een bedreiging als een kans. Naarmate deze situaties vaker gaan voorkomen, wordt de prikkel groter om jouw verbruik of bedrijfsproces hierop aan te passen. Voor energiecontractering betekent dit dat de tijd van contracten met vaste prijzen voorbij is. Het werken met uur- en kwartierbeprijzing geldt nu nog voor een deel van de bedrijven. Dit model zal de nieuwe realiteit worden voor vrijwel alle afnemers.

Nr #3.

Voor met name bulkgoederen producerende industrieën – glas, papier, karton, hout, bouwmaterialen, voedingsmiddelen, verpakkingen, bakstenen, e.d. – zullen de periodes van tekort te lang duren en de kosten te hoog zijn. Voor deze bedrijven komen de mogelijkheden van ‘demand shifting’ (het verschuiven van jouw energievraag) om de hoek kijken. Er valt waarde te behalen door de productietijden zo aan te passen dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de (goedkope) overschotperiodes. Onze vraag is dan: welke processen lenen zich hiervoor? Moet je je bedrijfsuren verschuiven of zelfs je bedrijf eens in de zoveel tijd stilleggen? Stuur je je medewerkers dan naar huis? Besteed je die tijd dan aan andere werkzaamheden, opleiding en dergelijke?

We zijn benieuwd naar de eerste reacties

Laat van je horen met je gedachten, vragen en inzichten. We zijn benieuwd naar de reacties. En let op onze volgende post over dit onderwerp.

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Process & Performance

Midden in de energietransitie bevinden onze klanten zich in een tijd van ingrijpende veranderingen. Deze transitie omvat niet alleen technologische verschuivingen, maar gaat vaak ook gepaard met veranderingen in processen, systemen, organisaties en gedrag. Het team Process & Performance, bestaande uit consultants met diverse achtergronden en expertise, hanteert een Lean/Agile benadering om deze veranderingen te realiseren. Met ons team van programma- en projectmanagers, Agile coaches, Procesverbeteraars, Scrum Masters en verandermanagers brengen we de gewenste verandering tot stand. We hanteren een positief-kritische benadering, waarbij de doelstellingen van de organisatie vooropstaan en we tegelijkertijd oog hebben voor de mensen die door de verandering worden beïnvloed. Ons doel is om de organisatie, processen en teams aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van hoe we ze hebben aangetroffen. Dit streven vormt de kern van onze inzet en is een bewezen succesformule.

Kies voor ICE Utility Professionals en bereik blijvende verbeteringen die jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig maken.

Operational expert

Onze Operational Experts hebben het vermogen om zich snel nieuwe kennis eigen te maken. Of jij nu behoefte hebt aan beginnend talent of doorgewinterde experts met uitgebreide expertise op gebieden zoals Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing, zij staan voor je klaar. Hun hoofdtaak is het uitvoeren van taken zoals het verwerken van achterstanden en het waarborgen van nauwkeurige gegevensverwerking in verschillende aspecten van de energiebranche. Met de ondersteuning van onze Operational Experts kun jij jouw bedrijfsprocessen versterken en ervoor zorgen dat jouw gegevens altijd nauwkeurig worden verwerkt.

Kies voor ICE Utility Professionals en optimaliseer jouw operationele processen met onze deskundige Operational Experts.

Data & Analytics

In het tijdperk van de energietransitie is ook de digitale transitie in volle gang. Elektrificatie van verbruik en opwek, veranderingen in regelgeving en nieuwe technologieën leiden tot de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data in onze branche. Daarom is het nu meer dan ooit van belang om deze gegevens efficiënt, gestructureerd en correct te verwerken en volledig te benutten.


Ons team Data & Analytics consultants bestaat uit zowel young professionals als ervaren experts die kennis hebben van deze complexe informatiestromen en de laatste analysemethodes. Wij begrijpen de herkomst van data en zien mogelijkheden om deze voor bestaande én nieuwe toepassingen te gebruiken. Of het nu gaat om validatie, modellering of visualisatie: onze consultants kunnen jouw gegevens omzetten in waardevolle inzichten. Daarbij verliezen we jou als klant niet uit het oog en leggen we ingewikkelde materie begrijpelijk uit, of gaan juist graag dieper in op de details. Op die manier creëren we impact voor jou!

ICE-UP staat klaar om uitdagingen in de energiebranche aan te gaan door deze expertises te combineren. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn.

Business & IT

Als cruciale schakel tussen jouw bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur, bieden wij hooggekwalificeerde consultants met diepgaande expertise in de energiebranche en bedrijfsprocessen. We hebben ook de cruciale vaardigheid om de behoeften van jouw organisatie helder te vertalen naar ontwikkelaars. Wij faciliteren directe communicatie tussen betrokken afdelingen, waarbij stakeholdermanagement een integraal onderdeel vormt van onze werkwijze. Met een scherp inzicht in de dynamische energiebranche en naadloze samenwerking tussen business en IT, identificeren we optimalisatiemogelijkheden, implementeren we efficiënte systemen en stimuleren we innovatie.

Kies voor ICE Utility Professionals en vorm een partnerschap dat jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig zal maken.