Inspiratie

Grip op communicatie met werken in MS Teams

Het wegvallen van persoonlijk contact door het vele thuiswerken kan ervoor zorgen dat medewerkers de controle verliezen, zoals eerder uit het artikel van Anneke van der Kuip duidelijk werd. Om medewerkers de controle terug te laten krijgen, is een communicatieplatform gericht op online sociale interactie van groot belang. Microsoft heeft met Teams een platform ontwikkeld dat – naast vele andere dingen – sociale interactie op afstand mogelijk maakt.

Transparant werken

Teams maakt transparant werken mogelijk, wat zorgt voor inzicht en bewustzijn bij medewerkers. Inzicht en bewustzijn leiden tot een hoger kennisniveau, waardoor – samen met de stakeholders – beslissingen effectiever genomen kunnen worden. Hoe transparanter de ontwikkelingen binnen een bedrijf, des te makkelijker wordt effectieve samenwerking.

Microsoft Teams is de samenwerkingstool waarin alle onderdelen van Office365 samenkomen. Het kan worden gezien als de Hub van Office365. Dit is ook direct de kracht van Teams, het maakt gebruik van vrijwel alle onderdelen in één tool. Daarbij staat samenwerken in de vorm van online communicatie centraal, gekoppeld aan documentopslag.

De voordelen:

  • Eén plek om digitaal samen te werken
  • Reductie van mail, omdat alle communicatie via teams gaat
  • Minder reizen door digitaal vergaderen
  • Samenwerken in één document
  • Altijd en overal toegang tot de informatie van jouw team

Dit is een andere benadering dan wanneer bijvoorbeeld documenten op een gedeelde schijf staan en het gesprek hierover in eindeloze email conversaties wordt gehouden. Het doel van Teams is dan ook om een open samenwerkingssfeer te creëren. Iedereen binnen het Team kan zich mengen in de gesprekken die gaande zijn. Zelfs externen kunnen, indien gewenst, toegevoegd worden aan een Team. Denk hierbij aan een leverancier of klant in een samenwerkingsverband.

Gesprekken voer je met emotie

Het gehele gebruik van Teams draait om het gesprek. Een gesprek voer je met emotie, intonatie en humor. Teams biedt hiervoor een ruime hoeveelheid aan emoticons, GIFjes en memes. Op het eerste gezicht lijkt deze functionaliteit misschien niet nuttig, maar het is een belangrijk middel om online communicatie beter te laten verlopen. Het gebruik van emoticons, GIFjes en memes zorgt namelijk voor een informele sfeer, wat de groepssfeer en productiviteit alleen maar ten goede komt. Juist die twee zaken zijn van groot belang om medewerkers aangehaakt te laten blijven in deze digitale periode.

Kort samengevat kan een goede implementatie van Microsoft Teams bedrijven helpen om het sociale contact te behouden en effectief samen te werken ondanks dat we op dit moment veel vanuit huis werken.

Maak een praatje met ons over communicatie en digitaal werken. Stuur ons een bericht!

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Process & Performance

Midden in de energietransitie bevinden onze klanten zich in een tijd van ingrijpende veranderingen. Deze transitie omvat niet alleen technologische verschuivingen, maar gaat vaak ook gepaard met veranderingen in processen, systemen, organisaties en gedrag. Het team Process & Performance, bestaande uit consultants met diverse achtergronden en expertise, hanteert een Lean/Agile benadering om deze veranderingen te realiseren. Met ons team van programma- en projectmanagers, Agile coaches, Procesverbeteraars, Scrum Masters en verandermanagers brengen we de gewenste verandering tot stand. We hanteren een positief-kritische benadering, waarbij de doelstellingen van de organisatie vooropstaan en we tegelijkertijd oog hebben voor de mensen die door de verandering worden beïnvloed. Ons doel is om de organisatie, processen en teams aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van hoe we ze hebben aangetroffen. Dit streven vormt de kern van onze inzet en is een bewezen succesformule.

Kies voor ICE Utility Professionals en bereik blijvende verbeteringen die jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig maken.

Operational expert

Onze Operational Experts hebben het vermogen om zich snel nieuwe kennis eigen te maken. Of jij nu behoefte hebt aan beginnend talent of doorgewinterde experts met uitgebreide expertise op gebieden zoals Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing, zij staan voor je klaar. Hun hoofdtaak is het uitvoeren van taken zoals het verwerken van achterstanden en het waarborgen van nauwkeurige gegevensverwerking in verschillende aspecten van de energiebranche. Met de ondersteuning van onze Operational Experts kun jij jouw bedrijfsprocessen versterken en ervoor zorgen dat jouw gegevens altijd nauwkeurig worden verwerkt.

Kies voor ICE Utility Professionals en optimaliseer jouw operationele processen met onze deskundige Operational Experts.

Data & Analytics

In het tijdperk van de energietransitie is ook de digitale transitie in volle gang. Elektrificatie van verbruik en opwek, veranderingen in regelgeving en nieuwe technologieën leiden tot de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data in onze branche. Daarom is het nu meer dan ooit van belang om deze gegevens efficiënt, gestructureerd en correct te verwerken en volledig te benutten.


Ons team Data & Analytics consultants bestaat uit zowel young professionals als ervaren experts die kennis hebben van deze complexe informatiestromen en de laatste analysemethodes. Wij begrijpen de herkomst van data en zien mogelijkheden om deze voor bestaande én nieuwe toepassingen te gebruiken. Of het nu gaat om validatie, modellering of visualisatie: onze consultants kunnen jouw gegevens omzetten in waardevolle inzichten. Daarbij verliezen we jou als klant niet uit het oog en leggen we ingewikkelde materie begrijpelijk uit, of gaan juist graag dieper in op de details. Op die manier creëren we impact voor jou!

ICE-UP staat klaar om uitdagingen in de energiebranche aan te gaan door deze expertises te combineren. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn.

Business & IT

Als cruciale schakel tussen jouw bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur, bieden wij hooggekwalificeerde consultants met diepgaande expertise in de energiebranche en bedrijfsprocessen. We hebben ook de cruciale vaardigheid om de behoeften van jouw organisatie helder te vertalen naar ontwikkelaars. Wij faciliteren directe communicatie tussen betrokken afdelingen, waarbij stakeholdermanagement een integraal onderdeel vormt van onze werkwijze. Met een scherp inzicht in de dynamische energiebranche en naadloze samenwerking tussen business en IT, identificeren we optimalisatiemogelijkheden, implementeren we efficiënte systemen en stimuleren we innovatie.

Kies voor ICE Utility Professionals en vorm een partnerschap dat jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig zal maken.