Inspiratie

ICE dag december 2019

Op 12 december jl. is er weer een ICE dag georganiseerd door één van de zelforganiserende teams. Deze dag stond in het teken van de strategie 2024.

Voorafgaand aan deze dag kregen wij allemaal de opdracht na te denken over de ontwikkelingen binnen de energiemarkt. Leuk om uit je reguliere werkzaamheden te worden gehaald, onderzoek te doen en artikelen te lezen welke je anders niet zo snel zou lezen! Een ieder haalde hier nuttige informatie voor zichzelf uit die wij goed konden gebruiken tijdens de strategiesessie.

Tijdens deze sessie zijn wij begeleid door een externe partij, Ascendors; een bureau gespecialiseerd is in de strategiebepaling van middelgrote bedrijven.

Na de lunch begon het echte werk. In groepsverband moesten wij nadenken over de verschillende thema’s waarbij ieder zijn input kon leveren. Samen hebben wij een zeer mooi resultaat neer kunnen zetten. Uiteindelijk zijn wij tot acht thema’s gekomen die ons helpen een goede richting te bepalen. Binnen ICE is een interne projectgroep opgezet die in samenwerking met Ascendors de strategie 2024 verder gaat finetunen. De input van deze dag wordt meegenomen in het opstellen hiervan. Op deze manier heeft iedereen binnen ICE input geleverd voor de strategie 2024.

Nadat wij met z’n allen een zeer mooi resultaat neergezet hadden, was het natuurlijk tijd voor ontspanning. Het harde werken werd beloond; wij sloten af met een gezellige borrel en een heerlijk kerstdiner! Op naar 2020!

‘Persoonlijk krijg ik door meegenomen te worden in de strategiebepaling het gevoel dat ICE luistert naar de kennis die in de organisatie zit en hier voor de toekomst professioneel voordeel uit probeert te halen en een koers gaat bepalen.’ Derk Jan

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Process & Performance

Midden in de energietransitie bevinden onze klanten zich in een tijd van ingrijpende veranderingen. Deze transitie omvat niet alleen technologische verschuivingen, maar gaat vaak ook gepaard met veranderingen in processen, systemen, organisaties en gedrag. Het team Process & Performance, bestaande uit consultants met diverse achtergronden en expertise, hanteert een Lean/Agile benadering om deze veranderingen te realiseren. Met ons team van programma- en projectmanagers, Agile coaches, Procesverbeteraars, Scrum Masters en verandermanagers brengen we de gewenste verandering tot stand. We hanteren een positief-kritische benadering, waarbij de doelstellingen van de organisatie vooropstaan en we tegelijkertijd oog hebben voor de mensen die door de verandering worden beïnvloed. Ons doel is om de organisatie, processen en teams aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van hoe we ze hebben aangetroffen. Dit streven vormt de kern van onze inzet en is een bewezen succesformule.

Kies voor ICE Utility Professionals en bereik blijvende verbeteringen die jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig maken.

Operational expert

Onze Operational Experts hebben het vermogen om zich snel nieuwe kennis eigen te maken. Of jij nu behoefte hebt aan beginnend talent of doorgewinterde experts met uitgebreide expertise op gebieden zoals Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing, zij staan voor je klaar. Hun hoofdtaak is het uitvoeren van taken zoals het verwerken van achterstanden en het waarborgen van nauwkeurige gegevensverwerking in verschillende aspecten van de energiebranche. Met de ondersteuning van onze Operational Experts kun jij jouw bedrijfsprocessen versterken en ervoor zorgen dat jouw gegevens altijd nauwkeurig worden verwerkt.

Kies voor ICE Utility Professionals en optimaliseer jouw operationele processen met onze deskundige Operational Experts.

Data & Analytics

In het tijdperk van de energietransitie is ook de digitale transitie in volle gang. Elektrificatie van verbruik en opwek, veranderingen in regelgeving en nieuwe technologieën leiden tot de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data in onze branche. Daarom is het nu meer dan ooit van belang om deze gegevens efficiënt, gestructureerd en correct te verwerken en volledig te benutten.


Ons team Data & Analytics consultants bestaat uit zowel young professionals als ervaren experts die kennis hebben van deze complexe informatiestromen en de laatste analysemethodes. Wij begrijpen de herkomst van data en zien mogelijkheden om deze voor bestaande én nieuwe toepassingen te gebruiken. Of het nu gaat om validatie, modellering of visualisatie: onze consultants kunnen jouw gegevens omzetten in waardevolle inzichten. Daarbij verliezen we jou als klant niet uit het oog en leggen we ingewikkelde materie begrijpelijk uit, of gaan juist graag dieper in op de details. Op die manier creëren we impact voor jou!

ICE-UP staat klaar om uitdagingen in de energiebranche aan te gaan door deze expertises te combineren. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn.

Business & IT

Als cruciale schakel tussen jouw bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur, bieden wij hooggekwalificeerde consultants met diepgaande expertise in de energiebranche en bedrijfsprocessen. We hebben ook de cruciale vaardigheid om de behoeften van jouw organisatie helder te vertalen naar ontwikkelaars. Wij faciliteren directe communicatie tussen betrokken afdelingen, waarbij stakeholdermanagement een integraal onderdeel vormt van onze werkwijze. Met een scherp inzicht in de dynamische energiebranche en naadloze samenwerking tussen business en IT, identificeren we optimalisatiemogelijkheden, implementeren we efficiënte systemen en stimuleren we innovatie.

Kies voor ICE Utility Professionals en vorm een partnerschap dat jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig zal maken.