Inspiratie

ICE dag december 2019

Op 12 december jl. is er weer een ICE dag georganiseerd door één van de zelforganiserende teams. Deze dag stond in het teken van de strategie 2024.

Voorafgaand aan deze dag kregen wij allemaal de opdracht na te denken over de ontwikkelingen binnen de energiemarkt. Leuk om uit je reguliere werkzaamheden te worden gehaald, onderzoek te doen en artikelen te lezen welke je anders niet zo snel zou lezen! Een ieder haalde hier nuttige informatie voor zichzelf uit die wij goed konden gebruiken tijdens de strategiesessie.

Tijdens deze sessie zijn wij begeleid door een externe partij, Ascendors; een bureau gespecialiseerd is in de strategiebepaling van middelgrote bedrijven.

Na de lunch begon het echte werk. In groepsverband moesten wij nadenken over de verschillende thema’s waarbij ieder zijn input kon leveren. Samen hebben wij een zeer mooi resultaat neer kunnen zetten. Uiteindelijk zijn wij tot acht thema’s gekomen die ons helpen een goede richting te bepalen. Binnen ICE is een interne projectgroep opgezet die in samenwerking met Ascendors de strategie 2024 verder gaat finetunen. De input van deze dag wordt meegenomen in het opstellen hiervan. Op deze manier heeft iedereen binnen ICE input geleverd voor de strategie 2024.

Nadat wij met z’n allen een zeer mooi resultaat neergezet hadden, was het natuurlijk tijd voor ontspanning. Het harde werken werd beloond; wij sloten af met een gezellige borrel en een heerlijk kerstdiner! Op naar 2020!

‘Persoonlijk krijg ik door meegenomen te worden in de strategiebepaling het gevoel dat ICE luistert naar de kennis die in de organisatie zit en hier voor de toekomst professioneel voordeel uit probeert te halen en een koers gaat bepalen.’ Derk Jan

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

In de dynamische wereld van de energiebranche is het cruciaal voor organisaties om wendbaar te…
Nederland zet zich in voor duurzame energie, maar deze inspanningen hebben geleid tot prijsschommelingen. In…
Met groot enthousiasme delen we het nieuws dat ICE per 16 augustus jl. officieel ond…

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.