Inspiratie

ICE en Truewind bundelen krachten voor utility sector

ICE en Truewind zetten in op een strategisch partnerschap, speciaal gericht op de utility sector. Truewind is een gevestigde global solution provider op IT-gebied en een leidend OutSystems partner. Marcel van Staa (ICE) en Ruud Hochstenbach (Truewind) zoomen in op de krachtenbundeling.

Vanwaar dit initiatief?

Marcel: “In feite is het eenvoudig. Wat wij missen is IT-ontwikkelcapaciteit voor maatwerktrajecten. Wat Truewind niet heeft, is diepgaande kennis van de utility sector. In deze samenwerking vullen we elkaar aan om in een ‘gouden driehoek’ met klanten passende maatwerkprojecten te doen.”

Ruud: “In de utility sector is veel vraag naar IT-maatwerkoplossingen. In veel situaties kan er geen standaardpakket van de plank worden getrokken. Met het OutSystems platform kunnen wij sneller volwaardige klantgerichte IT-oplossingen neerzetten. OutSystems is bewezen technologie in de markt waar al een significant deel van de utilities gebruik van maakt.”

Welke behoefte zien jullie?

Marcel: “Er is behoefte aan de one-stop-shop benadering van een gespecialiseerde partij met kennis van de utilities, wet- en regelgeving, plus de implementatiekracht op IT-gebied. In die zin zijn we complementair. ICE heeft de langjarige sectorkennis en het netwerk, en Truewind brengt de ervaring in om IT-applicaties sneller te bouwen dan met traditionele coding.“

Ruud: “In die omgeving is Truewind een betrouwbare partner in de portfolio van ICE. Door deze combinatie kunnen wij een betere en snellere vertaling maken van de behoeften naar een IT-oplossing.”

Download gratis onze powerpoint over onze samenwerking!

Wat betekent dit voor beide partijen?

Ruud: “We werken al langer samen. Maar ICE en Truewind willen beide groeien in de Benelux. Het is duidelijk dat we elkaar meer en meer kunnen gaan versterken.”

Marcel: “Voor ICE gaat dit zeker impact hebben. Goed management is een belangrijke component van een geslaagd project. Daarin willen wij stappen zetten door onder andere zelf zitting te nemen in de benodigde Stuurgroepen.”

Hoe gaat de samenwerking vorm krijgen?

Marcel: “Onze ambitie is om naast consultancy ook projecten uit te voeren, vanuit onze visie om Trusted Advisor te zijn. We willen samen projecten doen die een win-win-winsituatie opleveren.”

Ruud: “Het mooie is dat we naar het hele spectrum kijken dat loopt van de traditionele processen en systemen tot alles wat nodig is voor de energietransitie en waarvoor (nog) geen standaard applicaties zijn, plus de integratie van die systemen. Denk aan netwerkbedrijven en energieleveranciers die moeten transformeren van SAP R3 naar S4HANA en snel nieuwe functionaliteit en applicaties willen ontwikkelen.

Denk ook aan maatwerkoplossingen voor facturatie, reconciliatie, meterstanden-apps, EV-oplossingen, et cetera. Heel interessant is het verwerken en inzichtelijk maken van nieuwe datastromen op het snijvlak van PV en Sales. Er is van alles waar we onze tanden in willen zetten.”

Meer informatie

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

In zijn benadering van procesverbetering legt Stefan de nadruk op de 3 S-en: structureren, standaardiseren…

Process & Performance

Midden in de energietransitie bevinden onze klanten zich in een tijd van ingrijpende veranderingen. Deze transitie omvat niet alleen technologische verschuivingen, maar gaat vaak ook gepaard met veranderingen in processen, systemen, organisaties en gedrag. Het team Process & Performance, bestaande uit consultants met diverse achtergronden en expertise, hanteert een Lean/Agile benadering om deze veranderingen te realiseren. Met ons team van programma- en projectmanagers, Agile coaches, Procesverbeteraars, Scrum Masters en verandermanagers brengen we de gewenste verandering tot stand. We hanteren een positief-kritische benadering, waarbij de doelstellingen van de organisatie vooropstaan en we tegelijkertijd oog hebben voor de mensen die door de verandering worden beïnvloed. Ons doel is om de organisatie, processen en teams aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van hoe we ze hebben aangetroffen. Dit streven vormt de kern van onze inzet en is een bewezen succesformule.

Kies voor ICE Utility Professionals en bereik blijvende verbeteringen die jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig maken.

Operational expert

Onze Operational Experts hebben het vermogen om zich snel nieuwe kennis eigen te maken. Of jij nu behoefte hebt aan beginnend talent of doorgewinterde experts met uitgebreide expertise op gebieden zoals Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing, zij staan voor je klaar. Hun hoofdtaak is het uitvoeren van taken zoals het verwerken van achterstanden en het waarborgen van nauwkeurige gegevensverwerking in verschillende aspecten van de energiebranche. Met de ondersteuning van onze Operational Experts kun jij jouw bedrijfsprocessen versterken en ervoor zorgen dat jouw gegevens altijd nauwkeurig worden verwerkt.

Kies voor ICE Utility Professionals en optimaliseer jouw operationele processen met onze deskundige Operational Experts.

Data & Analytics

In het tijdperk van de energietransitie is ook de digitale transitie in volle gang. Elektrificatie van verbruik en opwek, veranderingen in regelgeving en nieuwe technologieën leiden tot de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data in onze branche. Daarom is het nu meer dan ooit van belang om deze gegevens efficiënt, gestructureerd en correct te verwerken en volledig te benutten.


Ons team Data & Analytics consultants bestaat uit zowel young professionals als ervaren experts die kennis hebben van deze complexe informatiestromen en de laatste analysemethodes. Wij begrijpen de herkomst van data en zien mogelijkheden om deze voor bestaande én nieuwe toepassingen te gebruiken. Of het nu gaat om validatie, modellering of visualisatie: onze consultants kunnen jouw gegevens omzetten in waardevolle inzichten. Daarbij verliezen we jou als klant niet uit het oog en leggen we ingewikkelde materie begrijpelijk uit, of gaan juist graag dieper in op de details. Op die manier creëren we impact voor jou!

ICE-UP staat klaar om uitdagingen in de energiebranche aan te gaan door deze expertises te combineren. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn.

Business & IT

Als cruciale schakel tussen jouw bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur, bieden wij hooggekwalificeerde consultants met diepgaande expertise in de energiebranche en bedrijfsprocessen. We hebben ook de cruciale vaardigheid om de behoeften van jouw organisatie helder te vertalen naar ontwikkelaars. Wij faciliteren directe communicatie tussen betrokken afdelingen, waarbij stakeholdermanagement een integraal onderdeel vormt van onze werkwijze. Met een scherp inzicht in de dynamische energiebranche en naadloze samenwerking tussen business en IT, identificeren we optimalisatiemogelijkheden, implementeren we efficiënte systemen en stimuleren we innovatie.

Kies voor ICE Utility Professionals en vorm een partnerschap dat jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig zal maken.