Inspiratie

Maatregelen tegen groeiende problemen van netcongestie en stroomuitval in Nederland

Op 25 april heeft demissionair klimaatminister Rob Jetten de Tweede Kamer geïnformeerd over de groeiende problemen van netcongestie en stroomuitval in Nederland, met name in de FGU-regio (Flevoland, Gelderland, Utrecht). In zijn Kamerbrief onderstreept de minister de urgentie en noodzaak om de uitdagingen aan te pakken die voortkomen uit de overgang naar duurzame elektriciteit en de hiermee samenhangende toenemende druk op het elektriciteitsnetwerk.

netcongestie
Als experts in de energiebranche begrijpen we de complexiteit van deze kwestie. De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is een positieve ontwikkeling voor het milieu, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk. De Kamerbrief van minister Jetten benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder overheden, netbeheerders en lokale belanghebbenden. Dit is een cruciale stap om effectieve oplossingen te vinden voor netcongestie en stroomuitval. Wij ondersteunen deze oproep tot samenwerking volledig. Een van de belangrijkste punten uit de brief is de urgentie om hoogspanningstransformatorstations te upgraden en procedures te verkorten om de transportcapaciteit te vergroten. Daarnaast wordt decentralisatie van het energiesysteem benadrukt als een langetermijnoplossing. Dit vraagt om innovatieve benaderingen en nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. We zijn verheugd te zien dat er gedetailleerde analyses uitgevoerd worden en capaciteitskaarten worden ontwikkeld om inzicht te bieden in de beschikbare en benodigde transportcapaciteit. Dit zal helpen bij het plannen van toekomstige investeringen en het nemen van gerichte maatregelen om netcongestie te verminderen. Als ICE Utility Professionals staan we klaar om ons expertise en ondersteuning te bieden aan netbeheerders en andere betrokken partijen bij het vinden van duurzame oplossingen voor deze uitdagingen. Samen kunnen we werken aan een veerkrachtig en betrouwbaar energienetwerk dat klaar is voor de toekomst.

Meer lezen over de aangekondigde ingreep tegen de overbelasting van het stroomnet:

Nieuwsbericht Nu.nl

Nieuwsbericht TenneT

Nieuwsbericht Stedin

Nieuwsbericht Rijksoverheid

 

Netcongestie

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Wat is de rol van van Data Science voor energieleveranciers en BRP en welke voordelen…
Hoe kunnen netbeheerders en meetbedrijven voordeel halen uit het gebruik van Data Science? …

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.