Inspiratie

Maatregelen tegen netcongestie in Flevoland en Gelderland

10 juni 2024

In ons eerdere nieuwsbericht hebben we al aandacht besteed aan de groeiende problemen van netcongestie. Inmiddels hebben Flevoland en Gelderland, samen met TenneT en Liander, aanvullende maatregelen aangekondigd om deze uitdagingen aan te pakken.

Samen met provincies en netbeheerders is een maatregelenpakket ontwikkeld om meer ruimte te maken op het net en partijen op de wachtlijst eerder aan te sluiten:

  • Regelbare opwek: Grootschalige gasgeneratoren worden tijdelijk ingezet om de energievraag te ondersteunen.
  • Netbewuste woningbouw: Bij netbewuste woningbouw worden nieuwbouwwoningen zo ontworpen dat ze minder elektriciteit verbruiken. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door deze woningen aan te sluiten op een collectief warmtenet in plaats van individuele elektrische verwarmingssystemen.
  • Netbewust laden van elektrische voertuigen: Elektrische voertuigen worden op een slimme manier opgeladen om piekbelasting te voorkomen.
  • Hybride warmtepompen in bestaande woningbouw: De keuze voor hybride warmtepompen helpt om de belasting op het elektriciteitsnet te verminderen.

Uitbreiding van netcapaciteit

Er wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van de netcapaciteit door nieuwe hoogspanningslijnen aan te leggen en bestaande infrastructuur te verbeteren. Dit is essentieel om de toegenomen vraag naar elektriciteit te kunnen verwerken en om de betrouwbaarheid van de energievoorziening te waarborgen.

Implementatie van slimme netwerken

Naast fysieke uitbreidingen wordt ook ingezet op de implementatie van slimme netwerken (smart grids) en geavanceerde technologieën. Deze slimme netten zullen helpen om de efficiëntie en flexibiliteit van het elektriciteitssysteem te verhogen, onder meer door energieopslagsystemen en vraagbeheer technieken te benutten.

Tijdelijk gebruik van gascentrales

Vanwege de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet wordt er tijdelijk gebruik gemaakt van gascentrales om de energievraag te dekken. Dit is een noodzakelijke tussenoplossing totdat de netuitbreidingen volledig gerealiseerd zijn.

Samenwerking en versnelling van procedures

Er wordt intensief samengewerkt met diverse stakeholders, zoals netbeheerders, energieproducenten en consumenten, om gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Publiek-private samenwerkingen spelen hierin een sleutelrol. Bovendien worden vergunningenprocedures vereenvoudigd en versneld om de noodzakelijke infrastructuurprojecten sneller te kunnen realiseren.

 

Als ICE Utility Professionals staan we klaar om ons expertise en ondersteuning te bieden aan netbeheerders en andere betrokken partijen bij het vinden van duurzame oplossingen voor deze uitdagingen. Samen kunnen we werken aan een veerkrachtig en betrouwbaar energienetwerk dat klaar is voor de toekomst.

Meer lezen over de aangekondigde ingreep tegen de overbelasting van het stroomnet in de provincies Flevoland en Gelderland:

Nieuwsbericht Nos.nl – 10-07-2024

Nieuwsbericht TenneT – 10-07-2024

 

Meer lezen over de eerdere berichtgeving:

Nieuwsbericht Nu.nl – 25-4-2024

Nieuwsbericht TenneT –25-4-2024

Nieuwsbericht Stedin – 25-4-2024

Nieuwsbericht Rijksoverheid 25-04-2024

Netcongestie

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

In zijn benadering van procesverbetering legt Stefan de nadruk op de 3 S-en: structureren, standaardiseren…

Process & Performance

Midden in de energietransitie bevinden onze klanten zich in een tijd van ingrijpende veranderingen. Deze transitie omvat niet alleen technologische verschuivingen, maar gaat vaak ook gepaard met veranderingen in processen, systemen, organisaties en gedrag. Het team Process & Performance, bestaande uit consultants met diverse achtergronden en expertise, hanteert een Lean/Agile benadering om deze veranderingen te realiseren. Met ons team van programma- en projectmanagers, Agile coaches, Procesverbeteraars, Scrum Masters en verandermanagers brengen we de gewenste verandering tot stand. We hanteren een positief-kritische benadering, waarbij de doelstellingen van de organisatie vooropstaan en we tegelijkertijd oog hebben voor de mensen die door de verandering worden beïnvloed. Ons doel is om de organisatie, processen en teams aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van hoe we ze hebben aangetroffen. Dit streven vormt de kern van onze inzet en is een bewezen succesformule.

Kies voor ICE Utility Professionals en bereik blijvende verbeteringen die jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig maken.

Operational expert

Onze Operational Experts hebben het vermogen om zich snel nieuwe kennis eigen te maken. Of jij nu behoefte hebt aan beginnend talent of doorgewinterde experts met uitgebreide expertise op gebieden zoals Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing, zij staan voor je klaar. Hun hoofdtaak is het uitvoeren van taken zoals het verwerken van achterstanden en het waarborgen van nauwkeurige gegevensverwerking in verschillende aspecten van de energiebranche. Met de ondersteuning van onze Operational Experts kun jij jouw bedrijfsprocessen versterken en ervoor zorgen dat jouw gegevens altijd nauwkeurig worden verwerkt.

Kies voor ICE Utility Professionals en optimaliseer jouw operationele processen met onze deskundige Operational Experts.

Data & Analytics

In het tijdperk van de energietransitie is ook de digitale transitie in volle gang. Elektrificatie van verbruik en opwek, veranderingen in regelgeving en nieuwe technologieën leiden tot de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data in onze branche. Daarom is het nu meer dan ooit van belang om deze gegevens efficiënt, gestructureerd en correct te verwerken en volledig te benutten.


Ons team Data & Analytics consultants bestaat uit zowel young professionals als ervaren experts die kennis hebben van deze complexe informatiestromen en de laatste analysemethodes. Wij begrijpen de herkomst van data en zien mogelijkheden om deze voor bestaande én nieuwe toepassingen te gebruiken. Of het nu gaat om validatie, modellering of visualisatie: onze consultants kunnen jouw gegevens omzetten in waardevolle inzichten. Daarbij verliezen we jou als klant niet uit het oog en leggen we ingewikkelde materie begrijpelijk uit, of gaan juist graag dieper in op de details. Op die manier creëren we impact voor jou!

ICE-UP staat klaar om uitdagingen in de energiebranche aan te gaan door deze expertises te combineren. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn.

Business & IT

Als cruciale schakel tussen jouw bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur, bieden wij hooggekwalificeerde consultants met diepgaande expertise in de energiebranche en bedrijfsprocessen. We hebben ook de cruciale vaardigheid om de behoeften van jouw organisatie helder te vertalen naar ontwikkelaars. Wij faciliteren directe communicatie tussen betrokken afdelingen, waarbij stakeholdermanagement een integraal onderdeel vormt van onze werkwijze. Met een scherp inzicht in de dynamische energiebranche en naadloze samenwerking tussen business en IT, identificeren we optimalisatiemogelijkheden, implementeren we efficiënte systemen en stimuleren we innovatie.

Kies voor ICE Utility Professionals en vorm een partnerschap dat jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig zal maken.