Inspiratie

Meer halen uit Microsoft Teams en thuiswerken?

Ben jij geïnteresseerd in Microsoft Teams, vind je digitaal werken en productiviteitsapps interessant of wil jij graag nadenken over hoe medewerkers binnen jouw bedrijf effectiever kunnen samenwerken?

Digitaal en gestandaardiseerd werken

Je wilt gestandaardiseerd werken en er wordt gebruikt gemaakt van verschillende documentmanagementsystemen. Denk aan netwerkschijven, SharePoint, Kennisbank en overige systemen. Door de huidige omstandigheden is Microsoft Teams niet meer weg te denken uit een organisatie.

Microsoft Teams is een werkomgeving waar medewerkers binnen een team gesprekken kunnen voeren, documenten kunnen opslaan en documenten kunnen bewerken. Voordat er gebruik gemaakt kan worden van Microsoft Teams, moet er eerst nagedacht worden over de inrichting en is een goede borging hiervan van groot belang. Door goed inzichtelijk te maken welke samenwerkingsverbanden er binnen uw organisatie zijn, kan het maximale uit de functionaliteiten van Microsoft Teams gehaald worden. Een volledige uitrol van dat programma helpt u bij bovenstaande uitdagingen.

Voordelen

  • Minder reizen door digital vergaderen
  • Minder verschillende versies van hetzelfde document, wat tijd scheelt
  • Reductie van mail aangezien communicatie in de kanalen gaat
  • Altijd en overal toegang tot je data, dynamischer en flexibele manier van werken
  • Data veilig in de Cloud
  • Mogelijkheden tot data classificatie door mogelijkheden binnen Office 365
  • Koppeling met handige plug-ins zoals power BI en Planners

ICE-professionals

Onze ICE-professionals duiken in uw organisatie en onderzoeken wat nodig is voor de inrichting van Microsoft Teams. Ze komen met een concreet projectplan waaruit duidelijk wordt welke stappen genomen moeten worden om het programma te adopteren binnen uw organisatie, zodat het maximale uit Microsoft Teams gehaald kan worden. Daarnaast zal doormiddel van een business case duidelijk worden welke waarde het programma daadwerkelijk creëert.

Wij komen graag met je in gesprek om de toegevoegde waarde van een implementatietraject nader toe te lichten!

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

In de dynamische wereld van de energiebranche is het cruciaal voor organisaties om wendbaar te…
Nederland zet zich in voor duurzame energie, maar deze inspanningen hebben geleid tot prijsschommelingen. In…
Met groot enthousiasme delen we het nieuws dat ICE per 16 augustus jl. officieel ond…

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.