Inspiratie

Propositie ontwikkeling: Hoe pak je het op een succesvolle manier aan?

Veel bedrijven worstelen met het realiseren van nieuwe producten en diensten. En vooral om dat snel en efficiënt te doen. Ideeën voor nieuwe producten of diensten zijn er vaak nog wel. Maar dan? Hoe vaak heb je al niet met een idee rondgelopen waar niemand naar lijkt te luisteren/ Of waarop je hoort: leuk maar… en dan 20 bezwaren. Laat je je ontmoedigen of ga je de uitdaging aan? Hierbij delen we onze ervaringen en geven we je een aantal praktische handvatten om wel succesvol een nieuw product of dienst te lanceren.

Bij ICE-UP weten we dat het hebben van een idee voor een nieuw product niet genoeg is: het gaat erom dat klanten het willen kopen van je.

Daarom is de eerste stap cruciaal om de behoeften van je klanten goed inzichtelijk te krijgen. Als tweede stap is het zaak het idee te concretiseren zodat je beeld krijgt van de impact, de kansen en de risico’s en er een besluit over genomen kan worden. En als derde stap is het aan te raden om in contact met je doelgroep te blijven om zo sneller reacties op je ideeën te krijgen.

Stap 1: Begin bij het achterhalen van de wensen van je klanten

Het belangrijkste om mee te beginnen bij het ontwikkelen van een nieuwe product of dienst is het helder krijgen van de behoeften van je klanten. Klanten gaan pas iets van je kopen als het in zijn/haar behoefte voorziet of een probleem oplost. Zo koop je geen brood omdat je het leuk vindt maar omdat je behoefte hebt aan eten. Te vaak zien we dat een propositie een eigen intern doel dient, zoals het verhogen van de omzet of het aantal klanten, omdat het technisch kan of omdat de concurrent het ook heeft. Dat zijn allemaal afgeleide zaken, primair gaat het er om dat de klant het wil.

Hoe kom je er achter wat de klant wilt?

Er zijn verschillende modellen die kunnen helpen bij het achterhalen van klantbehoeften. Voordat je een model gaat gebruiken is het belangrijk om in je achterhoofd te houden:

  • Vul het niet in voor de klant door direct een oplossing te bedenken. Achterhaal eerst goed de behoefte en ga dan pas oplossingen hiervoor bedenken. Een bekend voorbeeld is dat een behoefte van mensen is om makkelijk van A naar B te gaan. Je kunt dan meteen een auto gaan maken maar dat is niet perse in alle gevallen wat mensen willen. Zo is soms een OV fiets een goede oplossing, soms de trein en soms de auto. Door meteen naar een oplossing te schieten mis je mogelijk oplossingen die makkelijker en goedkoper zijn.
  • Het is dus belangrijk om de klant goed te snappen. Dat doe je door met de klant in gesprek te gaan en vooral door een paar keer goed door te vragen om naast het functionele ook het achterliggende emotionele aspect te achterhalen. Zo hebben we eens een nieuwe functie in een app getest waarmee klanten inzicht in hun energieverbruik kregen. Uit de gesprekken bleek dat klanten allerlei detailinformatie wel leuk vonden maar vooral wilde weten of ze veel of weinig moesten bijbetalen. Omdat veel klanten de rekening einde van het jaar kregen was dat weer belangrijk om te weten hoeveel er te besteden was voor de feestdagen die ze met hun familie op een fijne manier wilde doorbrengen. Een duimpje omhoog of omlaag was voor de meeste klanten genoeg. We hebben hier de schermen van de app op aangepast.

Een goed model om vanuit behoeften toe te werken naar oplossingen is het Value proposition model.

In dit model ga je in gedachten (of soms letterlijk) naast de klant staan en kijk je met hem of haar mee welke taken, wensen en behoeften iemand heeft in het dagelijks leven.

In de rechterkant van het model geef je de taken (“Jobs”) van de klant aan op het specifieke onderwerp waar jouw idee betrekking op heeft. Daarna geef je aan wat klanten hierbij blij of tevreden maakt (de “Gains”) en wat ze hierbij tegenstaat (de “Pains”).

Vervolgens ga je oplossingen bedenken die je aan de linkerkant invult om de vervelende dingen (de Pains) te verkleinen of om de leuke dingen (de Gains) verder te vergroten. Idealiter hebben klanten hier zelf al oplossingen voor en anders is een brainstorm een goede manier om in korte tijd een aantal oplossingen te bedenken.

Stap 2: Werk de ideeën uit tot een concrete propositie

Nu je een of meerdere productideeën hebt gevonden, die voorzien in een klantbehoefte, is de volgende stap deze ideeën een slag concreter te maken. Met als doel dat jij of je organisatie beter beeld hebben wat de propositie oplevert en kost.

Er zijn vele manieren en modellen om een propositie uit te werken. Een prettig en veelgebruikt model is het Business Model Canvas. Het is een compact model waarin je op 1 A4 een idee uitwerkt op 9 deelgebieden die tezamen de propositie vormen.

Ons advies is om in het midden te beginnen met de value proposition, wat eigenlijk de pitch van je propositie is. Dan het rechtergedeelte, wat over de klant gaat. Vervolgens het linkergedeelte wat over de realisatie van het product gaat en tenslotte het onderste financiële deel. Vul dit model niet in je eentje in maar gebruik de kennis van je collega’s en partners op de verschillende deelgebieden.

Naar gelang je meer kennis opdoet en je meer velden aan het invullen bent zul je wellicht wat moeten bijschaven aan wat je eerder hebt ingevuld. Je zult namelijk merken dat de velden met elkaar samenhangen. Wil je bijvoorbeeld een betere service bieden dan kost dat meer geld waardoor de prijs omhoog moet maar waardoor je wellicht te duur wordt en niemand het koopt. Het is dus best een balanceer act. Met het ingevulde A4 van het Business Model Canvas heb je een mooi en bondig overzicht om intern te delen en besluitvorming op te krijgen

Stap 3: Toets de propositie bij je klanten

Het is gelukt, iedereen in je organisatie is enthousiast over je nieuwe product en je staat te popelen om het product te gaan implementeren. Voordat je dat doet is het verstandig om eerst je productidee te toetsen bij je klanten. Uiteindelijk zijn zij immers diegene die het moeten kopen om zo hun “Pains” te verkleinen of hun “Gains” te vergroten. Zo krijg je direct terugkoppeling of je op de goede weg bent of dat er nog aanpassingen nodig zijn.

Ideeën toetsen bij klanten kan op veel verschillende manieren. Om er een paar te noemen:

  • Omschrijf je propositie als een pitch (zoals je value proposition bij stap 2) of maak het visueel door een tekening, stripverhaal, foto of video. Deel het met je klanten tijdens een interview en vraag vervolgens wat ze ervan vinden en wat er beter kan.
  • Bovenstaande kun je ook doen door klanten online in een klantenpanel of een enquête te bevragen. Besteed dan extra aandacht aan je beschrijving; het moet meteen duidelijk zijn want je bent er immers niet zelf bij om toelichting te kunnen geven.
  • Doe alsof het product al in het echt bestaat en laat je klanten het gebruiken en verkennen om zo feedback te verzamelen. Dat doe je door een prototype te maken. Dat is een versimpelde versie van het werkelijke product. Met name voor website en apps zijn er genoeg tooltjes om snel een “net echt” versie te maken. Laat je klanten het vervolgens gebruiken en verzamel hun reacties.

Houdt in gedachten dat het doel van het toetsen niet is dat jij klanten gaat overtuigen van de kwaliteiten van het nieuwe product. Maar dat je juist op zoek bent naar eerlijke (en soms harde) feedback van klanten. Een open en nieuwsgierige houding is dus belangrijk, net zoals doorvragen. Bedenk dat als klanten het niets vinden, het toch winst is. Anders was je er veel later achter gekomen, toen er al veel geld en tijd aan was besteedt. Dat heb je dan voorkomen. Maar als je het proces goed hebt doorlopen zou dit niet vaak moeten gebeuren.

Want dat is de les….

Werken aan nieuwe proposities en producten is hartstikke leuk en tegelijkertijd niet makkelijk. Volhouden, gestructureerd werken, luisteren, aanpassen en weer door. Benieuwd wat ICE-Up hierin kan betekenen? Als solution provider helpen we bij ICE-UP onze klanten ook met het ontwikkelen en realiseren van nieuwe proposities.

Neem contact met ons op als je hier meer over wilt weten!

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

Process & Performance

Midden in de energietransitie bevinden onze klanten zich in een tijd van ingrijpende veranderingen. Deze transitie omvat niet alleen technologische verschuivingen, maar gaat vaak ook gepaard met veranderingen in processen, systemen, organisaties en gedrag. Het team Process & Performance, bestaande uit consultants met diverse achtergronden en expertise, hanteert een Lean/Agile benadering om deze veranderingen te realiseren. Met ons team van programma- en projectmanagers, Agile coaches, Procesverbeteraars, Scrum Masters en verandermanagers brengen we de gewenste verandering tot stand. We hanteren een positief-kritische benadering, waarbij de doelstellingen van de organisatie vooropstaan en we tegelijkertijd oog hebben voor de mensen die door de verandering worden beïnvloed. Ons doel is om de organisatie, processen en teams aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van hoe we ze hebben aangetroffen. Dit streven vormt de kern van onze inzet en is een bewezen succesformule.

Kies voor ICE Utility Professionals en bereik blijvende verbeteringen die jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig maken.

Operational expert

Onze Operational Experts hebben het vermogen om zich snel nieuwe kennis eigen te maken. Of jij nu behoefte hebt aan beginnend talent of doorgewinterde experts met uitgebreide expertise op gebieden zoals Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing, zij staan voor je klaar. Hun hoofdtaak is het uitvoeren van taken zoals het verwerken van achterstanden en het waarborgen van nauwkeurige gegevensverwerking in verschillende aspecten van de energiebranche. Met de ondersteuning van onze Operational Experts kun jij jouw bedrijfsprocessen versterken en ervoor zorgen dat jouw gegevens altijd nauwkeurig worden verwerkt.

Kies voor ICE Utility Professionals en optimaliseer jouw operationele processen met onze deskundige Operational Experts.

Data & Analytics

In het tijdperk van de energietransitie is ook de digitale transitie in volle gang. Elektrificatie van verbruik en opwek, veranderingen in regelgeving en nieuwe technologieën leiden tot de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data in onze branche. Daarom is het nu meer dan ooit van belang om deze gegevens efficiënt, gestructureerd en correct te verwerken en volledig te benutten.


Ons team Data & Analytics consultants bestaat uit zowel young professionals als ervaren experts die kennis hebben van deze complexe informatiestromen en de laatste analysemethodes. Wij begrijpen de herkomst van data en zien mogelijkheden om deze voor bestaande én nieuwe toepassingen te gebruiken. Of het nu gaat om validatie, modellering of visualisatie: onze consultants kunnen jouw gegevens omzetten in waardevolle inzichten. Daarbij verliezen we jou als klant niet uit het oog en leggen we ingewikkelde materie begrijpelijk uit, of gaan juist graag dieper in op de details. Op die manier creëren we impact voor jou!

ICE-UP staat klaar om uitdagingen in de energiebranche aan te gaan door deze expertises te combineren. Samen creëren we een datalandschap dat jouw organisatie in staat stelt succesvol te zijn.

Business & IT

Als cruciale schakel tussen jouw bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur, bieden wij hooggekwalificeerde consultants met diepgaande expertise in de energiebranche en bedrijfsprocessen. We hebben ook de cruciale vaardigheid om de behoeften van jouw organisatie helder te vertalen naar ontwikkelaars. Wij faciliteren directe communicatie tussen betrokken afdelingen, waarbij stakeholdermanagement een integraal onderdeel vormt van onze werkwijze. Met een scherp inzicht in de dynamische energiebranche en naadloze samenwerking tussen business en IT, identificeren we optimalisatiemogelijkheden, implementeren we efficiënte systemen en stimuleren we innovatie.

Kies voor ICE Utility Professionals en vorm een partnerschap dat jouw organisatie wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig zal maken.