Inspiratie

Van slimme meter tot aan verbruiksinzicht

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat, in aanvulling op het energierapport, leveranciers gedetailleerde verbruiken (dag, week, maand en jaar) van de afgelopen 24 maanden via internet beschikbaar moeten gaan stellen aan hun klanten. Dit gaat in vanaf 1 juli 2020. Voor sommige ook bekend als IC263.

In principe kunnen leveranciers al beschikken over data tot een jaar terug, aangezien de netbeheerder ze die data al kan verstrekken. Leveranciers worden geacht de gedetailleerde verbruiken die ze al hebben, nu al beschikbaar te gaan stellen aan hun klanten. Netbeheerders en leveranciers hebben vervolgens nog tot 1 juli 2022 om die datarange te vergroten naar 24 maanden.

Impact en kansen

Een besluit dat veel impact heeft op verschillende IT lagen in de organisatie. De uitwisseling van berichten en het verwerken van de meetdata vereist veel capaciteit van de IT-systemen. Laat staan de capaciteit die er nodig is om alle meetdata op te slaan. Je klanten verwachten inzage via een web en/of app oplossing dat instant kan schakelen met de backend locatie waar al je meetdata is opgeslagen.

Een besluit met een uitdagende impact op de IT-systemen en verschillende keuzes die gemaakt moeten worden die voor lange termijn impact gaan hebben. Uitdagingen maar ook kansen! Kansen die in een vroeg stadium benut kunnen worden.

Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van slimme meter meetdata? Laten we eens sparren over het onderwerp.

Meer inspiratie

Wat ons bezig houdt

Wij leren elke dag bij. Over de utility branche, regelgeving en ons vak in de breedste zin van het woord. We delen het graag met je.

In de dynamische wereld van de energiebranche is het cruciaal voor organisaties om wendbaar te…
Nederland zet zich in voor duurzame energie, maar deze inspanningen hebben geleid tot prijsschommelingen. In…
Met groot enthousiasme delen we het nieuws dat ICE per 16 augustus jl. officieel ond…

Process & Performance

Process & Performance Professionals houden zich bezig met het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen in de gegeven, soms sterk veranderende, context. Onze proces experts en – managers hanteren de nieuwste methoden en technieken: naast LEAN worden bijvoorbeeld ook proces mining of gamification toegepast. Onze Interim (Project) Managers sturen uiteraard op het bereiken van het vooraf gestelde doel. Naast het sturen op de harde targets hebben zij tevens oog voor de mens!

Operational expert

De Operational Experts zijn in staat zich snel kennis eigen te maken. Deze professionals staan aan het begin van hun carrière of zijn doorgewinterde experts met veel inhoudelijke kennis op hun vakgebied waaronder Sourcing & Forecasting, Allocatie & Reconciliatie, Meetdata en Billing.

Data & Analytics

Data & Analytics Professionals van ICE Utility Professionals richten zich op het aggregeren, verstrekken, beheren en analyseren van data. Naast de kennis van hoe data te analyseren en om te vormen tot informatie beschikken onze consultants ook over de benodigde Business en Compliancy kennis. Hiermee kunnen ze jou optimaal ondersteunen in de transitie naar data gedreven werken en jou behoeden voor de wettelijke kaders van de privacy.

Business & IT

Business en IT laten samenwerken is een vak apart. ICE Professionals hebben kennis van zowel Business als ook van IT en kunnen daardoor de brugfunctie vervullen tussen de gebruikers, de beheerders, de technisch ontwerpers en het management. Hierdoor worden jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen continu verbeterd en naar een hoger plan getild.